Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Nhật hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Nhật ngày càng tăng. Điều đó cho thấy, lúc này là thời gian tốt nhất để tìm việc trong vòng 3 năm qua.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Nhật

Thời gian đầu của năm 2015, tổng nhu cầu tuyển dụng 2015 tăng đến 7,4%. Nên chúng ta đã bắt đầu có thêm nhiều lựa chọn để tìm việc làm tiếng Nhật phù hợp. Theo phân tích vào nửa năm đầu 2015 như sau :

Xem thêm :

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tiếng Nhật

Nguồn cung giảm ở mức 17% so với năm ngoái. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng đã bắt đầu tăng và nguồn cung thì lại giảm, điều đó dẫn đến tỉ lệ cạnh tranh giữa người tìm việc cũng bắt đầu giảm mạnh.

Thông qua nhiều xem xét, nước ta đã tạo thị trường khả quan cho người tìm việc. Tỉ lệ thất nghiệp sẽ giảm trong 6 tháng đầu năm. Số lượng đối thủ ứng viên cạnh tranh ít hơn đã tạo thời điểm thuận lợi để ứng viên tìm việc.

Trong các ngành, ngành kinh doanh – bán hàng là có nhu cầu tuyển dụng việc làm cao nhất,  chiếm 22,73%. Ngoài ra, còn có công nghệ thông tin (tăng 1.200 việc làm); ngành kiến trúc – nội thất (tăng hơn 600 việc làm).

Ở nước ta, những nhà tuyển dụng cũng bắt đầu tìm kiếm nhân tài. Tuy nhiên, số lượng nhân tài vẫn chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu tuyển dụng hiện nay. Với sự phục hồi kinh tế, tình hình tuyển dụng khởi sắc hơn nhiều so với những năm trước. Cùng đó là sự hồi phục của nguồn cung nhân lực.

Đây chính là thời điểm tìm việc tốt nhất trong vòng 3 năm qua.