Mô tả công việc trưởng phòng Marketing

Trưởng phòng Marketing luôn là một vị trí quan trọng trong công ty. Không chỉ cần phải thông hiểu nhiều kiến thức khác nhau từ Marketing truyền thống cho tới Marketing hiện đại mà còn cần có những kỹ năng lãnh đạo, thấu hiểu nhân viên…

> Trang phục khi đi phỏng vấn !
> Giữ bí mật về tiền lương
> Đi tìm trưởng phòng Marketing

mo-ta-cong-viec-truong-phong-marketing-1
Mô tả công việc trưởng phòng Marketing
1. Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếâp thị của Công Ty.
2. Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao, được quyền duyệt thu chi trong phạm vi ngân sách được giao.
3. Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức thực hiện các Mục tiêu – Chính sách của Công ty đối với hoạt động kinh doanh và tiếp thị.
4. Giúp GĐ công ty việc điều hành và quản lý mọi hoạt động tiếp thị của Công ty một cách hiệu qua; bảo đảm các nguồn lực cho kinh doanh.
5. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình nghiên cứu & phát triển, huấn luyện – đào tạo và ứng dụng KHKT trong hoạt động kinh doanh.
6. Phối hợp với Giám đốc Sản xuất xây dựng chính sách đặc thù đối với Khách hàng của Công ty; Thực hiện quản lý và duy trì mối quan hệ gắn bó cũng như chăm sóc khách hàng.
7. Xác định các yêu cầu của Khách hàng và đáp ứng các yêu cầu này ; Đồng thời đảm bảo toàn bộ tổ chức nhận thức các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
8. Báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời thỉnh thị ý kiến GĐ., bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.
9. Báo cáo tổng kết hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm theo Tài Khoá Công Ty.
10. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các thành viên Ban Giám đốc Công ty, và làm việc sâu sát thực tế đối với hoạt động của các Đơn vị kinh doanh và các bộ phận dưới quyền ; đảm bảo mục tiêu chung của Cty đạt kết quả tối ưu.
11. Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của phòng marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên phòng markeing.
12. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

mo-ta-cong-viec-truong-phong-marketing-2
Kỹ năng cần thiết để làm trưởng phòng Marketing
– Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo và điều hành.
– Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược các kế hoạch trung hạn, ngắn hạn phát triển doanh nghiệp thuộc lãnh vực chuyên môn phụ trách.
– Xây dựng và ban hành các quy chế, soạn thảo tài liệu, văn bản hành chánh quản trị điều hành doanh nghiệp.
– Chỉ huy, điều khiển, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
– Tham gia xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.
– Tổng kết và đánh giá chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
– Nghiên cứu ứng dụng công trình đổi mới hệ thống quản lý và phát triển doanh nghiệp.
– Nói và viết thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.
– Ngoại giao và ứng xử tốt.
Mức lương của Trưởng phòng Marketing
– Với chức vụ cao cấp này, bạn hoàn toàn có thể deal lương với nhà tuyển dụng mà không có một mức lương cố định nào cả. Tìm việc làm marketing trung bình từ khoảng $1.000 trở lên tùy vào tính chất công việc , quy mô công ty và lĩnh vực bạn làm.

 

Tìm việc làm marketing lương cao tại iconicjob.vn

About Vu Duong